top of page

Bokningsvillkor

 

Bokning

 

Bokningsförfrågan skickas via hemsidan. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på fjellstil@gmail.com.

 

Betalning

 

Anmälningsavgiften är 1000 kr och ska vara Fjellstil tillhanda senast 7 dagar efter att bekräftelsemail mottagits från Fjellstil. Om inbetalning inte skett efter denna tid blir platsen tillgänglig för andra att boka. Resterande betalning ska ske senast 45 dagar före avresa.

 

BG 5151-2945 (Mofo Handelsbolag)

Ange alltid fakturanummer vid betalning

 

Om bokning sker med mindre än 45 dagar kvar till avresa ska anmälningsavgiften och resterande belopp betalas omgående.

 

Avbokning

 

Avbokning sker skriftligen och bekräftas skriftligen av Fjellstil.

 

Om avbokning av resan sker 45 dagar innan avresa återbetalar Fjellstil inte anmälningsavgiften till deltagaren.

 

Om avbokning av resan sker senare än 45 dagar innan avresa, men tidigare än 14 dagar, ska resenären betala 50 % av resans pris (vilket inkluderar anmälningsavgiften).

 

Om avbokning av resan sker senare än 14 dagar innan avresa ska resenären betala hela resans pris.

 

Sker ingen avbokning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats, eller saknar resenären för resan nödvändiga dokument, giltigt pass, nödvändiga aviseringar etc, äger Fjellstil rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

 

Inställning av resa

 

Fjellstil äger rätt att ställa in resan om antalet deltagare understiger minimumkravet (fem deltagare) eller vid andra skäl som gör det omöjligt att genomföra aktiviteten. Vid beslut gällande inställd resa meddelar Fjellstil detta senast 14 dagar före avresa. Fjellstil strävar då efter att erbjuda en likvärdig resa, som man är fri att acceptera. Alternativt sker återbetalning av den totala summan som erlagts Fjellstil.

 

Skiddagar

 

Antalet skiddagar med guide är 6 dagar, så länge Fjellstil anser att det råder tillräckligt säkra förhållanden.

 

Försäkring

 

Se efter med ert försäkringsbolag att ni har en försäkring som täcker helikopterräddning och sjukvård i Norge samt offpistskidåkning utanför liftområde.

 

Deltagaren

 

En deltagare ska följa sin guides instruktioner och beslut. Guiden har rätten att frånskilja en deltagare eller ändra upplägget på den bokade aktiviteten. Anledningen till detta kan vara att guiden anser att deltagaren utsätter sig själv eller andra i gruppen för fara eller att en annan fara omöjliggör det ursprungliga upplägget. En deltagare som blir frånskild har ingen rätt till någon återbetalning av resan, men ska om möjligt bli erbjuden en alternativ aktivitet.

 

Vad ingår i priset?

 • Boende 

 • Guidning 6 dagar

 • Transport mellan Tromsö flygplats och Lyngen samt till och från skidåkningen

 

Obligatorisk utrustning

 

 • Skidutrustning - Skidor, stavar, pjäxor (Bindningarna ska vara randonné-bindningar eller telemark)

 • Stighudar som passar skidorna

 • Lavinutrustning - Spade, sond och transciever. Gärna lavinryggsäck!

 • Skidkläder - Skalkläder

 • Mössa och minst 2 par handskar

 • Förstärkningsplagg (Gärna en dunjacka som går att få ner i ryggsäcken)

 • Skidryggsäck (30-40 l, som man kan fästa skidorna på)

 • Solglasögon och skidglasögon

 • Vattenflaska minst 1 liter

 

Hjälm rekommenderas starkt!

 

Faror

 

Att delta i guidade aktiviteter kan innebära risker utöver de som förekommer på en mer konventionell semester. Skidåkning innefattar risker som kan resultera i allvarliga skador och även dödsfall. Våra guider kan bidra till att minska dessa faror men kan inte eliminera dem. Du måste vara medveten om dessa risker och acceptera dem. På samma sätt måste du också vara beredd att ta ansvar för dina egna handlingar under våra guidningar. Även om våra guider ger dig råd och anvisningar är det i slutändan ditt ansvar att avgöra var dina gränser går i förmåga och erfarenhet.

 

 

 

 

 

I och med att deltagaren betalat kostnaden för aktiviteten godkänner och accepterar deltagaren det fullständiga dokumentet med bokningsvillkor.

Mail: fjellstil@gmail.com, Tel: +46706929972

bottom of page