top of page

Villkor och regler vid bokning av klätterkurser med Fjellstil

Deltagaren

Åldersgräns på våra kurser är 16 år. För deltagare under 18 år behöver vi ett skriftligt medgivande från målsman. För yngre deltagare kan speciella arrangemang göras i sällskap med målsman eller annat vuxet sällskap, kontakta oss om detta är aktuellt.

 

Bokning

Bokning görs via bokningsformulär på Fjellstils hemsida, mail eller via telefon. Efter att bokningen nått oss skickar vi en bokningsbekräftelse och betalningsinformation via e-post.

En bokning som bekräftats är bindande, vilket innebär att du förbinder dig att betala kursavgiften enligt betalningsvillkoren (se nedan). Först när vi fått din betalning är du garanterad din plats.

Betalning

Betalning sker enligt överenskommelse, normalt omgående, och kursen ska vara betald innan den hålls. Vid sen anmälan eller speciella omständigheter ordnars betalning utifrån detta.

Avbokning

Avbokning görs via mail eller telefon till någon av Fjellstils instruktörer. Sker avbokningen via mail ska deltagaren se till att få en skriftlig bekräftelse på att avbokningen nått fram.

Vid avbokning mer än 30 dagar före kursstart återbetalas hela beloppet. Vid avbokning senare än 30 dagar, fram till 7 dagar innan kursstart, debiteras 25% av kursavgiften. Avbokas kursen senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela beloppet.

Om en deltagare inte möter upp vid kursstart och inte har avbokat anses kursavgiften förbrukad och återbetalas ej.

 

Ombokning

Deltagaren har rätt att senast 14 dagar före kursstart boka om sin kurs till ett annat kurstillfälle om möjlighet finns. Detta utan extra avgift.

Sjukdom

Vid akut sjukdom eller allvarlig olycka (kursdeltagaren, dess närmaste familj eller liknande) återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av giltigt läkarintyg eller motsvarande.

 

Inställd kurs

Vi har rätten att ställa in en kurs om instruktören bedömer vädret som olämpligt för att säkert kunna genomföra en aktivitet. Vi förbehåller oss även rätten att ställa in eller flytta en kurs i händelse av för få anmälda deltagare. Kurstillfälle kan även ställas in i händelse av sjukdom (instruktörens), om ingen ersättare kan hittas.

Hela den erlagda kursavgiften återbetalas vid inställd kurs, om inte deltagaren vill medverka vid ett senare kurstillfälle. Dessvärre ersätter vi ej eventuella övriga kostnader som detta kan medföra för kursdeltagaren, så som om-/avbokning av transport till och från kursen.

Deltagarens skyldighet

Den information kursdeltagaren uppger innan kurstillfället ska vara sanningsenlig, detta gäller även den kunskapsnivå du som deltagare delger oss innan kurs*. Det ligger även på kursdeltagarens ansvar att inneha rätt typ av försäkring för aktiviteten**.

Under kursen ska deltagaren vara uppmärksam på den information som instruktören ger och följa denna. Det är mycket viktigt att deltagaren kommunicerar med instruktören och berättar om omständigheter som kan tänkas inverka på säkerheten. Likaså har deltagaren skyldighet att uppge hälsotillstånd som skulle kunna inverka på säkerheten eller riskerar att utsätta deltagaren för allvarliga konsekvenser.

 

Utrustning

Deltagaren är ansvarig för den utrustning som lånas av instruktören under kurstillfället. Normalt slitage ingår i kursavgiften, men vid vårdslöst handhavande kan deltagaren bli ersättningsskyldig. Detta gäller inte om utrustningen hanterats i enlighet med instruktörens instruktioner eller om utrustningen under skadetillfället användes under instruktörens direkta handledning. Borttappad utrustning ersätts av den eller de deltagare som senast före försvinnandet använde utrustningen.

 

Avbryta kurs*

Ansvarig instruktör har rätt att avbryta en kurs för en enskild deltagare eller hel grupp om denne/dessa på grund av påtagligt bristande förkunskaper, olämpligt uppförande eller olämplig attityd, riskerar att utsätta sig själva eller andra för säkerhetsrisk. Erlagd kursavgift återbetalas inte.

 

Försäkring**

Att delta på våra kurser är frivilligt och all klättring sker på egen risk. Det är deltagarens ansvar att själv kontrollerat att dess försäkring täcker aktiviteten, t.ex. genom hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Alla klättrare som är medlem i en klubb eller förening ansluten till Svenska Klätterförbundet är försäkrade genom medlemsförsäkringen, för mer information om försäkringen hittar du på: https://bergsport.se/klatterforbundet/vara-forsakringar/

 

Om du känner dig osäker på vad dina försäkringar täcker får ni gärna kontakta oss för att gå igenom vad ni bör fråga om vid kontakt med försäkringsbolaget.

 

Personuppgifter

För att underlätta bokningar hanteras personuppgifter du lämnar under bokningsprocessen internt av Fjellstil. Dessa uppgifter behandlas av Fjellstil i enlighet med gällande persondatalagstiftning.

bottom of page